imprimir | cerrar
Ji sheng chong xue yu ji sheng chong bing za zhi / Zhongguo yi xue ke xue yuan. Ji sheng chong bing yan jiu suo.-- Vol.1, no.1 (1983) -  Vol.4, no.4 (1986) -.-- Shanghai ISSN 1000-1808
Código del Centro    BR15.1
Nombre del Centro Biblioteca de Ciências Biomédicas --- Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ
Colecciones  1984 2(3); 1986 4(2-3)