printprint | close    
Tidsskrift for praktiserende tandlaeger / Praktiserende Tandlaegers Organisation.-- (1971) -  (1981) -.-- Copenhagen ISSN 0105-0273