Portal de Revistas en Ciencias de la Salud

Portal de Revistas en Ciencias de la Salud

versión para impresión versión para impresión
Arquivos brasileiros de psiquiatria, neurologia e medicina legal.-- (1999) -.-- Rio de Janeiro ISSN 1518-3327
Título Abreviado Arq. bras. psiquiatr. neurol. med. legal.
ISSN 1518-3327
Ciudad Rio de Janeiro País BR
Publicación Iniciada en 1999
 
 
Area tematica CIENCIAS DA SAUDE
Asuntos JURISPRUDENCIA, PSIQUIATRIA, NEUROLOGIA
Título indexado en Latindex-Catálogo