Portal of Journals on Health Sciences

Portal of Journals on Health Sciences

print version print version
Hua xi kou qiang yi xue za zhi / Zhonghua yi xue hui (China ? 1949- ). Sichuan fen hui.-- Vol.1, no.1 (1983) -.-- Cheng-Tu ISSN 1000-1182
Shortened TitleHua xi kou qiang yi xue za zhi.
Variant Titles1. West China journal of stomatology
ISSN1000-1182
Responsibility MentionZhonghua yi xue hui (China ? 1949- ). Sichuan fen hui
CityCheng-TuCountryCN
Publication Initiated in1983
 
 
Thematic areaCIENCIAS DA SAUDE
SubjectsODONTOLOGIA
Title indexed inMEDLINE; Vol.15, n.1, 1997-
PUBMED; Vol.15, n.1, 1997-
SECS Number (Bireme)12178
 
 
eletronic version  eletronic version