Portal of Journals on Health Sciences

Portal of Journals on Health Sciences

print version print version
Journal belge de medecine physique. Belgisch tijdschrift voor fysische geneeskunde / Acta Medica Belgica.-- Vol.32 (1977) -  (1977) -.-- Bruxelles ISSN 0378-9500
Shortened Title J. Belge méd. phys.
Variant Titles 1. Belgisch tijdschrift voor fysische geneeskunde
ISSN 0378-9500
Responsibility Mention Acta Medica Belgica
Publisher Acta Medica Belgica
City Bruxelles Country BE
Publication Initiated in 1977
Publication Closed since 1977
 
Continue as Journal belge de médecine physique et de réhabilitation. Belgisch tijdschrift voor fysische geneeskunde en rehabilitatie
Partial continuation of Journal belge de rhumatologie et de médecine physique. Belgisch tijdschrift voor reumatologie en fysische geneeskunde
 
Thematic area CIENCIAS DA SAUDE
Subjects REUMATOLOGIA, MEDICINA FISICA E REABILITACAO
Title indexed in INDEX MEDICUS
MEDLINE
PUBMED
SECS Number (Bireme) 11970
SeCS Catalog's Holdings  SeCS Catalog's Holdings