Portal of Journals on Health Sciences

Portal of Journals on Health Sciences

print version print version
Tijdschrift voor ziekenverpleging / Federatie van Nederlandse Verenigingen, die de Belangen van de Verpleging en de Verplegenden Behartigen.-- Vol.22, no.14 (1969) -  Vol.41, no.25 (1987) -.-- Amsterdam ISSN 0303-6456
Shortened Title Tijdschr. ziekenverpl.
Variant Titles 1. TVZ
ISSN 0303-6456
Responsibility Mention Federatie van Nederlandse Verenigingen, die de Belangen van de Verpleging en de Verplegenden Behartigen
City Amsterdam Country NL
Publication Initiated in 1969
Publication Closed since 1987
 
Previous Title TVZ. Tidschrift voor ziekenverpleging
Continue as TVZ: het vakblad voor de verpleging
 
Thematic area CIENCIAS DA SAUDE
Subjects ENFERMAGEM
Title indexed in INDEX MEDICUS
MEDLINE
PUBMED
SECS Number (Bireme) 10470