Portal of Journals on Health Sciences

Portal of Journals on Health Sciences

print version print version
Zhonghua liuxingbingxue zazhi.-- Vol.2, no.3 (1981) -.-- Pei-Ching ISSN 0254-6450
Shortened TitleZhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi.
Variant Titles1. Zhonghua liu xing bing xue za zh
2. Chinese Journal of Epidemiology
3. Chung Hua Liu Hsing Ping Hsueh Tsa Chih
ISSN0254-6450
PublisherChung-Hua I Hsueh Hui, Chung-Kuo I Hsueh K'O Hsueh Yuan Liu Hsing Ping Hsueh Wei Sheng Wu Hsueh Yen Chiu So
CityPei-ChingCountryCN
Publication Initiated in1981
 
Previous TitleLiu hsing ping hsueh tsa chih
 
Thematic areaCIENCIAS DA SAUDE
SubjectsEPIDEMIOLOGIA, DOENCAS TRANSMISSIVEIS, Microbiologia, Controle de Doenças Transmissíveis, Prevenção de Doenças
Title indexed inMEDLINE; Vol.3, n.1, 1982-
PUBMED; Vol.3, n.1, 1982-
SECS Number (Bireme)8072
 
 
eletronic version  eletronic version