imprimirimprimir | fechar    
Gematologiia i transfuziologiia / Vsesoiuznoe Obshchestvo Gematologov i Transfuziologov (Soviet Union).-- (1983) -.-- Moskva ISSN 0234-5730