imprimirimprimir | retornar | fechar
Acta obstetricia et gynecologica scandinavica - Supplement / Scandinavian Association of Obstetricians and Gynaecologists.-- (1970) -  Vol.77, no.168 (1998) -.-- Stockholm ISSN 0300-8835

 
Código do Centro    CO202.1
Nome do Centro Biblioteca Nacional de Dermatología --- Oficina de Docencia e Investigación --- CDFLLA - Centro Dermatologico Federico Lleras Acosta
Endereço    Avenida 1a No 13A-61
Cidade    Santafe de Bogota
Estado    Distrito Capital
País    CO
Coleções  1985 277; 1986 278(4-6); 1988 280(1)

1992 284 S